“Rusya'da Rüzgâr Enerjisi Pazarının Perspektifleri” Raporu Açıklanıyor

16 Haz 2017

“Rusya'da Rüzgâr Enerjisi Pazarının Perspektifleri” projesi ile Rusya'nın uluslararası iklim değişikliği taahhütleri bağlamında rüzgâr enerjisi sektörünü karakterize eden mevcut engellerin ve fırsatların anlaşılması amaçlandı. Çalışmanın odağında sadece şebekeye bağlı sistemler değil, beraberinde Rusya'nın izole bölgeleri için bağımsız sistemler de bulunuyor.

Son zamanlarda, Rusya'daki rüzgâr enerjisi pazarı dinamik bir büyüme sürecine girdi ve özellikle 2016-2017 yılları yaz ayları döneminde ivme kazandı. Önümüzdeki beş yıl içinde inşa edilecek rüzgâr enerjisi projeleri açıklandı. Hükümetin 449 sayılı Kararnamesine göre 2030 yılında 3.35 GW, 2024 yılında 4.5 GW güç kapasitesi kurulmuş olacak. Rusya'daki toplam güç kapasitesi şu anda 236.3 GW'a eşit. Dünya çapında kurulu toplam rüzgâr enerjisi kapasitesi ise 500 GW'a ulaştı.

Araştırmalar, rüzgâr enerjisi pazarında ele alınması gereken çok sayıda engel bulunduğunu ortaya koymuştur. Temel bulgular, Rus rüzgâr enerjisi sektörünün kilit paydaşları arasındaki görüşmelerde elde edilen verilerin analizine dayanmaktadır.

Hazırlanan bu rapor WWEA (Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği) Genel Sekreteri Stefan Gsänger tarafından 21 Haziran 2017 tarihinde (saat; 9.30-13.00 saatleri arasında) Moskova'daki RSPP Binasında sunulacak.